θέματα του Δημοτικού Συμβουλίου

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ 1η ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ 2017
Κάντε κλικ εδώ για να διαβάσετε …
ΠΙΝΑΚΑΣ ΘΕΜΑΤΩΝ ΤΑΚΤΙΚΗΣ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗΣ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΑΡΙΘ.: 21/2016
Κάντε κλικ εδώ για να διαβάσετε …
ΠΙΝΑΚΑΣ ΘΕΜΑΤΩΝ ΤΑΚΤΙΚΗΣ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗΣ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΑΡΙΘ.: 20/2016
Κάντε κλικ εδώ για να διαβάσετε …
ΠΙΝΑΚΑΣ ΘΕΜΑΤΩΝ ΤΑΚΤΙΚΟΥ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΑΡΙΘ.: 19/2016
Κάντε κλικ εδώ για να διαβάσετε …
ΠΙΝΑΚΑΣ ΘΕΜΑΤΩΝ ΕΙΔΙΚΗΣ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗΣ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΑΡΙΘ.: 18/2016
Κάντε κλικ εδώ για να διαβάσετε …
ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ 18/2016 ΓΙΑ ΕΙΔΙΚΗ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ ΤΟΥ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ
Κάντε κλικ εδώ για να διαβάσετε …
ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ – ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ 17 2016
Κάντε κλικ εδώ για να διαβάσετε …
ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ – ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ 16 2016
Κάντε κλικ εδώ για να διαβάσετε …
ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ – ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ 15/2016
Κάντε κλικ εδώ για να διαβάσετε …
Απόσπασμα από το πρακτικό της 13/2016 Έκτακτης Συνεδρίασης του Δημοτικού Συμβουλίου Δήμου Αμοργού
Κάντε κλικ εδώ για να διαβάσετε …
ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ 10η τακτική ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ 2016
Κάντε κλικ εδώ για να διαβάσετε …
ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ 3η ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ 2016
Κάντε κλικ εδώ για να διαβάσετε …
ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ 1η ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ 2016
Κάντε κλικ εδώ για να διαβάσετε …
ΤΑΚΤΙΚΗ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ ΤΟΥ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ 20-12-2015
Κάντε κλικ εδώ για να διαβάσετε …
ΕΚΤΑΚΤΗ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ ΤΟΥ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ 15-12-2015
Κάντε κλικ εδώ για να διαβάσετε …
ΓΙΑ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ ΤΟΥ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ 31-10- 2015
Κάντε κλικ εδώ για να διαβάσετε …
ΠΙΝΑΚΑΣ ΘΕΜΑΤΩΝ ΕΚΤΑΚΤΟΥ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ 13-10- 2015
Κάντε κλικ εδώ για να διαβάσετε …
ΠΙΝΑΚΑΣ ΘΕΜΑΤΩΝ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ 25η Σεπτεμβρίου
Κάντε κλικ εδώ για να διαβάσετε …
31η Αυγούστου, ημέρα Δευτέρα και ώρα 18:00μ.μ.
Κάντε κλικ εδώ για να διαβάσετε …
ΠΙΝΑΚΑΣ ΘΕΜΑΤΩΝ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ 31η Αυγούστου
Κάντε κλικ εδώ για να διαβάσετε …