θέματα του Δημοτικού Συμβουλίου

ΑΠΟΦΑΣΗ 100-2018 έκδοση ψηφίσματος για το θάνατο του εν ενεργεία Δημοτικού Συμβούλου Κωβαίου Μιχαήλ

Κάντε κλικ εδώ για να διαβάσετε …

Τα Τακτικά Μέλη Του Διοικητικού Συμβουλίου Του Δημοτικού Λιμενικού Ταμείου Αμοργού

Κάντε κλικ εδώ για να διαβάσετε …

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ 9η ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ 2018

Κάντε κλικ εδώ για να διαβάσετε …

ΠΙΝΑΚΑΣ ΘΕΜΑΤΩΝ 7HS ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗS 2018

Κάντε κλικ εδώ για να διαβάσετε …

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ 7η ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ 2018

Κάντε κλικ εδώ για να διαβάσετε …

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ 6η ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ 2018

Κάντε κλικ εδώ για να διαβάσετε …

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ 5η ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ 2018

Κάντε κλικ εδώ για να διαβάσετε …

ΠΙΝΑΚΑΣ ΘΕΜΑΤΩΝ 22HS ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗS 2017

Κάντε κλικ εδώ για να διαβάσετε …

ΠΙΝΑΚΑΣ ΘΕΜΑΤΩΝ 21HS ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗS 2017

Κάντε κλικ εδώ για να διαβάσετε …

ΠΙΝΑΚΑΣ ΘΕΜΑΤΩΝ 19HS ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗS 2017

Κάντε κλικ εδώ για να διαβάσετε …

ΠΙΝΑΚΑΣ ΘΕΜΑΤΩΝ 18HS ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗS 2017

Κάντε κλικ εδώ για να διαβάσετε …

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ 18η ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ 2017

Κάντε κλικ εδώ για να διαβάσετε …

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ 16η ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ 2017

Κάντε κλικ εδώ για να διαβάσετε …

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ 15η ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ 2017

Κάντε κλικ εδώ για να διαβάσετε …

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ 12/2017 ΓΙΑ ΤΑΚΤΙΚΗ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ ΤΟΥ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ

Κάντε κλικ εδώ για να διαβάσετε …

ΠΙΝΑΚΑΣ ΘΕΜΑΤΩΝ ΤΑΚΤΙΚΟΥ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ

Κάντε κλικ εδώ για να διαβάσετε …

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ 8/2017 ΓΙΑ ΤΑΚΤΙΚΗ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ ΤΟΥ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ

Κάντε κλικ εδώ για να διαβάσετε …

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ 1η ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ 2017

Κάντε κλικ εδώ για να διαβάσετε …

ΠΙΝΑΚΑΣ ΘΕΜΑΤΩΝ ΤΑΚΤΙΚΗΣ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗΣ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΑΡΙΘ.: 21/2016

Κάντε κλικ εδώ για να διαβάσετε …

ΠΙΝΑΚΑΣ ΘΕΜΑΤΩΝ ΤΑΚΤΙΚΗΣ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗΣ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΑΡΙΘ.: 20/2016

Κάντε κλικ εδώ για να διαβάσετε …

ΠΙΝΑΚΑΣ ΘΕΜΑΤΩΝ ΤΑΚΤΙΚΟΥ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΑΡΙΘ.: 19/2016

Κάντε κλικ εδώ για να διαβάσετε …

ΠΙΝΑΚΑΣ ΘΕΜΑΤΩΝ ΕΙΔΙΚΗΣ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗΣ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΑΡΙΘ.: 18/2016

Κάντε κλικ εδώ για να διαβάσετε …

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ 18/2016 ΓΙΑ ΕΙΔΙΚΗ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ ΤΟΥ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ

Κάντε κλικ εδώ για να διαβάσετε …

ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ – ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ 17 2016

Κάντε κλικ εδώ για να διαβάσετε …

ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ – ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ 16 2016

Κάντε κλικ εδώ για να διαβάσετε …

ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ – ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ 15/2016

Κάντε κλικ εδώ για να διαβάσετε …

Απόσπασμα από το πρακτικό της 13/2016 Έκτακτης Συνεδρίασης του Δημοτικού Συμβουλίου Δήμου Αμοργού

Κάντε κλικ εδώ για να διαβάσετε …

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ 10η τακτική ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ 2016

Κάντε κλικ εδώ για να διαβάσετε …

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ 3η ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ 2016

Κάντε κλικ εδώ για να διαβάσετε …

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ 1η ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ 2016

Κάντε κλικ εδώ για να διαβάσετε …

ΤΑΚΤΙΚΗ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ ΤΟΥ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ 20-12-2015

Κάντε κλικ εδώ για να διαβάσετε …

ΕΚΤΑΚΤΗ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ ΤΟΥ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ 15-12-2015

Κάντε κλικ εδώ για να διαβάσετε …

ΓΙΑ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ ΤΟΥ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ 31-10- 2015

Κάντε κλικ εδώ για να διαβάσετε …

ΠΙΝΑΚΑΣ ΘΕΜΑΤΩΝ ΕΚΤΑΚΤΟΥ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ 13-10- 2015

Κάντε κλικ εδώ για να διαβάσετε …

ΠΙΝΑΚΑΣ ΘΕΜΑΤΩΝ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ 25η Σεπτεμβρίου

Κάντε κλικ εδώ για να διαβάσετε …

31η Αυγούστου, ημέρα Δευτέρα και ώρα 18:00μ.μ.

Κάντε κλικ εδώ για να διαβάσετε …

ΠΙΝΑΚΑΣ ΘΕΜΑΤΩΝ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ 31η Αυγούστου

Κάντε κλικ εδώ για να διαβάσετε …
X